Magazín

A čo my Slováci?

Pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine mnohým nevonia. Veď kto pomôže nám? Aj my potrebujeme pomoc! Utečenecká kríza však so sebou prináša riešenia nielen pre Ukrajincov, ale aj pre Slovákov.

Lucia Pašková
Foto: Jana Gombošová
Lucia Pašková
Lucia Pašková
16. júna 2022

Situácia, keď sem prichádza niekoľko desiatok tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou, odkrýva problémy, ktoré sú na Slovensku dlhodobo prítomné a ich riešenia sa odkladali. Je preto dobrá príležitosť využiť súčasnú krízu, aby sa nefunkčné mechanizmy napravili nielen pre prichádzajúcich Ukrajincov, ale aj pre nás.

Prísne posudzovanie štandardov na hygienu, ktoré sú – v porovnaní s inými krajinami EÚ – veľmi vysoké znemožňuje otváranie nových škôlok, ktoré chýbajú aj slovenským rodičom. Schvaľovanie diplomov zahraničného vzdelania a umožňovanie práce cudzinkám a cudzincom nám môže priniesť zdravotné sestry a lekárov, ktorí nám tak chýbajú v systéme.

Pomoc v hmotnej núdzi nie je pri súčasných zvýšených cenách energií dostatočná na dôstojný život, a tak vzniknú nové podporné schémy, ktoré budú dostupné aj pre slovenských občanov. Peniaze pre ubytovateľov ľudí z Ukrajiny po celom Slovensku nám umožňujú vylepšiť si rodinný rozpočet a veľmi posilnia slovenskú ekonomiku – štandardne by sme za šesť ľudí ubytovaných v trojizbovom byte v Starej Turej 900 eur určite nedostali.

Máme skvelú príležitosť využiť mechanizmy podpory z Európskej únie, aby sme zlepšili situáciu aj našich obyvateľov. Ide len o to, ako ju využijeme.

Kríza solidarity?

Vojna je stavom neustálej neistoty. Nesmieme však zabudnúť na to, že ľudia ohrození chudobou tu boli aj pred vojnou. Navyše, po dvoch rokoch covidu sa aj na Slovensku prepadlo do stavu núdze oveľa viac ľudí. Človek, ktorý má sám málo, môže len ťažko empatizovať s iným.

Predstavme si to, ako keby sme boli hladní a niekto by rozdával jedlo pred našimi očami a nám by nedal. V takom prípade sa hnev neobracia len voči rozdávajúcemu, ale aj voči prijímateľovi pomoci. Najmä, ak máme pocit, že pozornosť venovaná inému je mne ubratá.

Profesionáli v integrácii a humanitárnej pomoci ako Andrea Najvirtová a Zuzana Števulová opakovane zdôrazňujú potrebu balancovať pomoc voči prichádzajúcim ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a voči miestnym ľuďom. Problémy miestnych totiž vznikom vojny nikam neodišli. Najviac zmysluplné čerpanie pomoci z Európskej únie by v rámci integrácie myslelo veľkým dielom aj na podporu miestnych.

O krajine
Prečítajte si ďalšie články špeciálneho vydania bystriňáckych novín O Krajine, ktoré mapujú vojnový konflikt u nášho suseda. Nájdete v nich odpovede na otázky, ktoré si mnohí kladieme, vysvetľujúce rozhovory aj silné príbehy.
Stiahnuť

Pomoc Ukrajincom nás o nič neoberá

Je potrebné uvedomiť si, že pomoc ľuďom z Ukrajiny nás o nič neoberá. Všetky podporné systémy v prospech ľudí na Slovensku stále fungujú. Okrem dávky v hmotnej núdzi vedia naši ľudia dostať aj podporu v nezamestnanosti, na ktorú ľudia z Ukrajiny teraz nárok nemajú.

Mnohí z utekajúcich (je to aj moja vlastná skúsenosť, keďže sme doma prechodne ubytovávali tri rôzne rodiny) prišli len s malým ruksakom. Ak išli vlakom, nemohli si so sebou zobrať veľa vecí. Väčšinou ide o matky s deťmi a starých rodičov, alebo ľudí so zdravotným znevýhodnením – otcovia a dospelí synovia museli zostať na Ukrajine a čeliť vojne. Kým deti nebudú prijaté do škôl a škôlok, ich mamy nemôžu ísť pracovať a dávka v hmotnej núdzi je často jediný príjem rodiny.

Nezabudnime, že rýchlejšie otváranie materských škôl prinesie úžitok aj slovenským rodinám, a to nielen teraz, aj do budúcna. Väčšina ľudí z Ukrajiny sa tam chce vrátiť, hneď ako to bude možné. A ak príde kvôli utečencom k rekonštrukcii štátnych či samosprávnych budov na byty v nižšom štandarde, tieto byty nám tu zostanú.

Úprava pracovného systému, uznávanie zahraničných diplomov a zjednodušenie zamestnávania cudzincov nám aj do budúcna umožní zamestnávať skvelých profesionálov, ktorí môžu posúvať našu krajinu.

Solidarita je správna najmä ľudsky. Zároveň je však pre ľudí na Slovensku v mnohom výhodná.

Článok je súčasťou špeciálnych novín “O krajine“, ktoré mapujú vojnu na Ukrajine. Nájdete v nich odpovede na otázky, ktoré si mnohí kladieme, vysvetľujúce rozhovory aj silné príbehy. Naše-vaše noviny sme distribuovali po celom Slovensku, aby mohli byť kompasom, zdrojom informácií a sily aj pre ostatných.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange.

Prečítajte si podobné články