Bystriny – sieť aktívnych občanov

V období od 1. júna 2020 do 30. novembra 2021 realizujeme projekt “Bystriny – sieť aktívnych občanov”, ktorý je podporený sumou 65 tisíc eur z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt buduje udržateľnú, koordinovanú sieť Bystriny, ktorá prepája aktívnych občanov a iniciatívy po celom Slovensku a poskytuje im praktickú dobrovoľnú pomoc pre riešenie lokálnych, nimi definovaných prípadov verejného záujmu.

Cez praktickú pomoc a podporu aktívnych lídrov im poskytuje zručnosti a kompetencie, posilňuje ich väzby a akcieschopnosť a vytvára trvalé synergie naprieč Slovenskom, ktoré umožnia efektívnejšiu obranu verejného záujmu a zlepšovanie komunít, či verejného života.

Ku koncu projektového obdobia plánujú Bystriny spájať 50 občianskych iniciatív z celého Slovenska a 150 experných dobrovoľníkov, ktorým si predsavzali asistovať odbornou pomocou či radou v minimálne 75 prípadoch.

Vďaka projektu zorganizujeme niekoľko dvojdňových stretnutí celej siete plných inšpirácií, osobných konzultácií a workshopov. Súčasťou stretnutí komunity sú aj podnikateľské podujatia, ktoré pomáhajú našim členom získať viac kontaktov a zdrojov na svoje misie, ako aj večerný program pre verejnosť.

V prípade pretrvávajúcej pandémie prebehnú všetky podujatia online formou. Aktívnych ľudí, ich odhodlanie a výsledky bude projekt zviditeľňovať aj cez sociálne siete a v spolupráci so slovenskými médiami.

Podrobné informácie o plnení projektu a jeho výsledkoch môžete priebežne sledovať na tejto webovej stránke a na sociálnych sieťach Bystrín:

Facebook
Instagram
YouTube

EHP Logo

Projekt Bystriny – sieť aktívnych občanov je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.