Video

  • Hranice človeka

    Paolo

  • Tohto exotického Taliana sme nemohli prehliadnuť. Zaujal nás najmä preto, lebo sme ho našli šúpať zemiaky so Slovákmi pri dobovej poľnej kuchyni. Paolo funguje v Taliansku ako sociálny pracovník pre hendikepovaných ľudí. Na začiatku vojny pozbieral materiál pre zdravotnícke účely a so svojou dodávkou pricestoval na ukrajinské hranice, kde sa mu bohužiaľ nepodarilo dostať na druhú stranu, tak sa rozhodol zostať v tábore a pomáhať, kde treba.
    Hranice človeka – 14 videopríbehov dobra z ukrajinsko-slovenskej hranice, ktoré pre Bystriny spracovali dokumentaristky Vladimíra Hradecká a Dajen Blatnická.