Video

  • Hranice človeka

    Júlia

  • Júlia je koordinátorkou dobrovoľníkov na najväčšom hraničnom priechode – VYŠNÉ NEMECKÉ. Nastavenie, v ktorom funguje táto šikovná žena, nie je vhodné pre každého. Júlia oplýva obrovským darom, a to možnosťou „dočasne vypnúť emócie“. Je to tak preto, lebo si uvedomuje, že keď sa psychicky položí, nebude schopná plnohodnotne pomáhať a fungovať. Júlia je svojim prístupom stvorená pre manažment v krízových situáciách. Aj vďaka ľuďom, ako je ona – je systém dobrovoľníckej pomoci správne nastavený a funkčný.
    Hranice človeka – 14 videopríbehov dobra z ukrajinsko-slovenskej hranice, ktoré pre Bystriny spracovali dokumentaristky Vladimíra Hradecká a Dajen Blatnická.