Magazín

Odhaľujeme dezinformácie: už ste čítali Červenú čiapočku? Stand-up Tomáša Hudáka

Komik Tomáš Hudák urobil predvoj k „názorovým vojnám“ – hlavnej téme košickej talkshow Bystrín. A schytali to aj rozprávky.

Počúvajte na: RSS

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

<