Magazín

Debata s dôchodkyňou, ktorá nenechala neprávosti tak

Na začiatku bola nepokosená tráva. Na konci 5 trestných stíhaní. Medzitým Mária Sisáková prehľadávala kataster a Rupozorňovala susedov na to, že ich obrali o pôdu. Na talkshow Bystrín do Košíc to nemala ďaleko – je od Michaloviec. Rozprávala sa s ňou Zuzana Wienk.

Počúvajte na: RSS

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.