Magazín

Ako sa nezabiť v názorových vojnách? Diskusia o spájaní rozdeleného

Na druhej talkshow Bystrín hľadali odpovede psychológ Dušan Ondrušek, františkánsky mních Tomáš Nevoľník a odvážlivec Martin Čupka. Moderovali Zuzana Wienk a Jano Gálik, humorom zjemňoval Tomáš Hudák.

Počúvajte na: RSS

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.