Magazín

Pozor, človek! Stand-up Tomáša Hudáka

Humorista Tomáš Hudák otvoril 17. septembra prvú talkshow Bystrín - vtipmi na účet prírody. Nebojte sa, ona nám ich vráti.

Počúvajte na: RSS

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.