Magazín

Slovensko, mesačná krajina? Diskusia o lesoch

Na prvej talkshow Bystrín hľadali spoločnú reč ochranár Karol Kaliský a lesník Peter Chrúst. Moderovala Zuzana Wienk, odľahčoval Tomáš Hudák. Sem tam bolo treba.

Počúvajte na: RSS

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.