Magazín

Podarí sa Machnáč zachrániť?

Spoločnosť Jaromíra Krejcara podáva podnet na vyvlastnenie Machnáču. Dôvodom je sústavné zanedbávanie tejto kultúrnej pamiatky majiteľmi. Liečebný dom v Trenčianskych Tepliciach dnes stojí na križovatke dejín. Ktorým smerom sa vydáme?

Machnáč
Jana Gombošová
Jana Gombošová
12. septembra 2021

Ikona československej architektúry funkcionalizmu je v havarijnom stave po tom, čo ho rôzni majitelia od roku 2002 sústavne zanedbávali. O jeho záchranu sa pokúša Spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá patrí aj do bystriňáckej komunity. Niekoľkokrát členovia iniciatívy oslovili súčasného majiteľa v snahe dohodnúť sa na odkúpení domu so zámerom jeho pamiatkovej obnovy. Žiaľ, bezvýsledne.

Preto v záujme ochrany a obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva podali historicky prvý podnet na vyvlastnenie pamiatky - teda na nútený odpredaj vo verejnom záujme.

Návrh podporuje aj primátorka mesta Trenčianske Teplice a členka správnej rady neziskovej organizácie SJK Zuzana Frajková-Ďurmeková, ktorá príbeh úpadku Machnáča veľmi dobre pozná: „Mesto Trenčianske Teplice súhlasí s navrhovaným postupom vyvlastnenia Machnáča, ktorý je v súlade s platným územným plánom. Víta cieľ Spoločnosti Jaromíra Krejcara pamiatku zachrániť a obnoviť tak, aby obyvateľom i regiónu priniesla úžitok a budúci umelecký, sociálny a ekonomický rozvoj.“

O výnimočnosti samotnej stavby niet pochybností. Dôležité však je, ako sa k tejto ikonickej funkcionalistickej budove, ktorá je slovenským ekvivalentom slávnej brnianskej vily Tugendhat, postavíme a či ju dokážeme uchovať pre ďalšie generácie. „Liečebný dom Machnáč dnes stojí na križovatke dejín. Práve teraz sa rozhodne, ktorým smerom sa vydáme. Veríme, že Slovensko aj skrz svoje zriadené orgány, inštitúcie, univerzity a neziskový sektor dospelo do štádia, že je schopné postaviť sa do radu k Holandsku, Nemecku, Fínsku a Českej Republike a obnoviť Liečebný dom Machnáč ako súčasť Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,“ apeluje Bohunka Koklesová, predsedníčka Správnej rady Spoločnosť Jaromíra Krejcara.

A čo potom, keď sa Liečebný dom Machnáč podarí vyvlastniť?

Toto je 5 bodov pre záchranu Machnáča, ktoré plánuje SJK urobiť bezprostredne po tom, čo sa stane vlastníkom LD Machnáč:

  1. Bezodkladne staticky zabezpečiť a stabilizovať objekt, aby ďalej nedegradovali jeho cenné zachované prvky.
  2. Zabezpečiť bezpečnosť objektu, aby nedochádzalo k ďalšiemu odcudzovaniu jeho súčastí a aby nepredstavoval nebezpečenstvo pre svoje okolie.
  3. Na najvyššej odbornej úrovni s medzinárodným zastúpením vypracovať detailný architektonicko-historický výskumu Liečebného domu Machnáč, ktorý bude podkladom a úradmi akceptovanou metodikou jeho následnej obnovy.
  4. Získanie prostriedkov na statické zabezpečenie objektu a projektovú prípravu vo výške 100 000 eur.
  5. Oficiálne začlenenie Liečebného domu Machnáč do programu EHMK Trenčín 2026, aby v tomto roku mohol začať slúžiť jeho programu a širokej verejnosti.
Machnáč
Machnáč
Machnáč
Machnáč

Na záchranu ikony architektúry spájajú sily architekti, pamiatkari, aktivisti aj široká verejnosť. Snahu o záchranu podporila aj medzinárodná porota ceny CE ZA AR videom:

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.