Magazín

Nenechajte prepadnúť svoje 2 %, venujte ich na dobrú vec

Prichádza čas, kedy môžeme neziskovkám pomôcť bez toho, aby nás to niečo stálo. Teda, okrem niekoľkých minút, ktoré obetujeme vyplneniu tlačiva. Tu je stručný manuál, ako na to.

Dve percentá
Foto: Canva
Jana Gombošová
Jana Gombošová
8. februára 2022

Koľko percent môžem poukázať?

Fyzická osoba

Poukazujete podiel vo výške 2 % z vašich daní.

Fyzická osoba, ktorá vykonávala dobrovoľnícku činnosť

Ak ste v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašich daní.

Budete však potrebovať potvrdenie od organizácie dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. Kde ho získate?

Toto potvrdenie nie je vždy automaticky vystavované, preto je potrebné oň požiadať. Môže ho vystaviť buď tzv. vysielajúca organizácia alebo prijímateľ pomoci.

Týchto minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech jednej organizácie či jednotlivca. Celkový počet hodín si môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Právnická osoba (najčastejšie firma)

Ak ste v súvisiacom zdaňovacom období darovali na verejnoprospešné účely finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane, môžete poukázať podiel vo výške 2 %.

Ak ste peniaze v takejto výške nedarovali, poukazujete podiel vo výške 1 % z vašej dane.

POZOR: Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (resp. 2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Ako na to?

Som zamestnaný/á

Fyzická osoba - daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, a to najneskôr do 15. februára 2022.
 2. V časti VII „žiadosti o ročné zúčtovanie“ požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo „potvrdenie o zaplatení dane“.
 3. Vyplňte „vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) z dane“ v prospech jedného prijímateľa.

  Ak ste v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z dane. Budete však potrebovať potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – viď info vyššie. Potvrdenie následne priložte k „potvrdeniu o zaplatení dane“ a k „vyhláseniu o poukázaní 3 %“.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2022 doručte daňovému úradu vyhlásenie spolu s potvrdeniami od zamestnávateľa a o prípadnej dobrovoľníckej činnosti. Ak tlačivá posielate poštou, platí dátum pečiatky na obálke.

Fyzická osoba - FO

Daňové priznanie si podávam sám (SZČO; autor/ka; prenajímateľ/ka; zamestnanec/kyňa, ktorý/á nestihol/a termín na ročné zúčtovanie)

 1. Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A alebo B) sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (resp. 3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa.

  Ak ste v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín môžete poukázať až 3 % z dane. Budete však potrebovať potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – viď info vyššie. Potvrdenie následne priložte k daňovému priznaniu.
 2. Vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca 2022 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania), a to buď osobne, poštou na príslušný daňový úrad alebo elektronicky. Do uvedeného termínu musíte daň aj uhradiť.

Som firma

 1. Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby. V časti VI  – „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ – sú uvedené kolónky na poukázanie 1 % (resp. 2 %) dane v prospech minimálne jedného prijímateľa.

  Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (resp. 2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ako prílohu ďalší list papiera (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete poukázať v ich prospech. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete poukázať podiel zaplatenej dane.
 2. Vyplnené daňové priznanie podávate do 31. marca 2022 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania). Do uvedeného termínu doručte daňovému úradu tlačivo, a tiež uhraďte daň.

Ak by ste sa rozhodli podporiť svojimi 2 % (3 %) percentami práve naše aktivity, všetko potrebné nájdete na našej stránke.

Odborná konzultácia: Lýdia Sláviková, Artforum