Magazín

Návod pre neziskovky, ako podať daňové priznanie a účtovnú závierku

Koniec marca nemusí byť pre občianske združenia nočnou morou. Prečítajte si, aké povinnosti sa vás týkajú a ktoré termíny neradno zmeškať. Radí expertka na účtovníctvo Jaroslava Lukačovičová.

Návod pre neziskovky
Marianna Potanovičová
Marianna Potanovičová
9. marca 2023

Kedy občianskym združeniam vzniká povinnosť podať daňové priznanie a účtovnú závierku? Aké novinky zavádza zákon o účtovníctve? A čo ďalšie by mali neziskovky vedieť? Prinášame prehľad povinností a termínov.

Na čo nezabudnúť pred podávaním daňového priznania

Pred podaním daňového priznania a účtovnej závierky si skontrolujte výdavky, ktoré bolo potrebné minúť do konca roka. Môže ísť o rôzne granty a dotácie, alebo aj charitatívne reklamy a dve percentá z daní.

Pri čerpaní dvoch percent získaných v roku 2020 štát kvôli koronavírusu predĺžil možnosť čerpania o rok – mohli ste ich teda minúť do konca roku 2022. Dve percentá získané v roku 2021 bolo rovnako nutné použiť do konca roku 2022.

Skontrolujte si tiež, či máte nadviazanú komunikáciu s finančnou správou, občiansky preukaz s čipom a platnými podpisovými certifikátmi. Pri občianskych preukazoch vydaných do 21. júna 2021 skončila 31. decembra 2022 platnosť podpisových certifikátov. Ak je to váš prípad, je potrebné ísť požiadať o nový občiansky preukaz, alebo si na starý občiansky preukaz nahrať nový, dočasný typ certifikátu, ktorý však bude platný len do 30. júna 2023. Príručku, ako na to, nájdete tu (od str. 39).

Je však potrebné vedieť, že dočasným typom certifikátu na starom občianskom preukaze občan vybaví len časť elektronických služieb štátu.

Kedy občianskemu združeniu vzniká povinnosť podať daňové priznanie

Občianske združenie nemusí podávať daňové priznanie vtedy, ak malo za dané obdobie iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov – t.j. príjmy z dvoch percent, dary, zrazené úroky, dedičstvo, prípadne podiely obchodnej spoločnosti. Do tejto kategórie patria aj príjmy z členských príspevkov, ktoré má občianske združenie uvedené v stanovách alebo v zriaďovacej listine.

Akonáhle má združenie aj iné príjmy – napríklad z dotácií, grantov, príjmy z vlastnej činnosti alebo z charitatívnej reklamy – má administratívnu povinnosť podať daňové priznanie. To však stále neznamená, že združeniu vznikne aj povinnosť platiť daň z príjmov.

Zverejnenie účtovnej závierky

Ak občianskemu združeniu vznikne povinnosť podať daňové priznanie, podľa zákona o účtovníctve je tiež povinné podať účtovnú závierku. Tú je od roku 2022 potrebné podávať výhradne v elektronickej podobe. Následne ju Finančná správa zverejní v Registri účtovných závierok. Účtovné závierky podané od 1. januára 2022 sú prvýkrát zverejnené vo verejnej časti tohto registra, a teda k nim má prístup ktokoľvek. Účtovné závierky za minulé roky ostávajú naďalej v neverejnej časti registra.

Ak občianskemu združeniu nevznikne povinnosť podať daňové priznanie, nepredkladá štátu ani účtovnú závierku.

Ďalšie dôležité informácie k účtovnej závierke

Ak sa občianskemu združeniu v danom zúčtovacom období pošťastilo získať z dvoch percent daní viac ako 35 000 eur, zo zákona vyplýva, že jeho účtovnú závierku musí overiť audítor. Ak túto sumu občianske združenie míňalo počas dvoch rokov, je potrebné mať účtovnú závierku overenú audítorom za obe tieto obdobia.

Zároveň, ak občianskemu združeniu vznikla povinnosť auditu, musí zostaviť aj výročnú správu. Audítorská správa je totiž súčasťou výročnej správy. Čo má byť obsahom takejto výročnej správy, definuje bližšie zákon o účtovníctve.

Dôležité termíny

Podľa zákona o účtovníctve je potrebné zostaviť a zverejniť účtovnú závierku do 6 mesiacov od ukončenia zdaňovacieho obdobia, ak to neurčuje inak osobitný predpis. Osobitným predpisom je v tomto zmysle zákon o dani z príjmov a s ním súvisiaca povinnosť podať daňové priznanie.

Ak sa teda rozhodnete podať daňové priznanie v riadnom termíne do 31. marca 2023, znamená to, že do tohto termínu musíte podať aj účtovnú závierku. Ak sa rozhodnete pre odklad podania daňového priznania – najneskôr však do 30. júna –, podávate do konca júna aj účtovnú závierku.

Páči sa vám, čo robíme? Podporte nás sumou jednej kávy či obeda, pomôžete nám tým pokračovať v aktivitách.