Magazín

Trnavčan, ktorý stojí za iniciatívou Pošli dobro

Ján Cipár sa rozhodol rozveseliť seniorov v domovoch dôchodcov a ľudí s mentálnym postihnutím počas pandémie. Založil iniciatívu, vďaka ktorej im môžete napísať listy.

Jan Cipár
Lucia Matejová
Lucia Matejová
26. februára 2021

„Ešte keď to bolo možné, doniesli sme do jedného domova dôchodcov pri Starej Ľubovni listy osobne. Seniori nás už čakali, dokonca nám na výmenu vyrobili voskové sviečky. Keď som videl, ako sa listom potešili, cítil som sa ešte viac obdarení ako oni.“

Keď sa devätnásťročný študent dočítal o tom, ako negatívne vplýva pandemická situácia na psychiku seniorov v domovoch dôchodcov, cítil potrebu pomôcť im.

„Počas leta som sa zúčastnil na duchovných cvičeniach, kde sme si posielali anonymné listy a darčeky s cieľom potešiť toho druhého, čo sa vždy podarilo. Napadlo ma, že by sme sa touto cestou mohli priblížiť aj dôchodcom v domovoch. Predsa len, listy sú im blízke, keď boli mladší nemali sociálne siete ako my. Zároveň to bolo aj hygienicky prijateľné, nemohli sme ich nijako ohroziť. A tak som na konci septembra založil iniciatívu Pošli dobro.“

Hlavnou myšlienkou je písať seniorom listy, v ktorých im môžete popriať všetko dobré, veľa energie a zdravia, spýtať sa ako sa majú, ako prežívajú pandémiu oni či popísať im, čo robíte v týchto časoch vy, čo vám pomáha, aké máte plány, keď sa to skončí. Je možné priložiť aj malý darček či vlastnú kresbu.

V iniciatíve ich bolo asi dvadsať, keď oslovili na spoluprácu prvý domov. Postupne Ján kontaktoval ďalších kamarátov, ktorých - rovnako ako jeho - napĺňa dobrovoľníčenie. Zo začiatku písali listy iba sami, no časom sa počet záujemcov zvýšil natoľko, že sa rozhodli založiť sociálne siete na komunikáciu s verejnosťou.

„Momentálne máme v tíme desať členov, ktorí sú koordinátori pre domovy v jednotlivých krajoch. Majú na starosti sociálne siete a venujú sa iniciatíve na pravidelnej báze. Zvyšok sú dobrovoľníci po celom Slovensku, ktorí pomáhajú listy zbierať a odosielať.“

Ak má ktokoľvek chuť pridať sa, stačí im napísať na sociálne siete. Spätne pošlú dotazník, kde záujemca vyplní základné informácie o sebe a mieste, z ktorej časti Slovenska pochádza. Na základe toho ho pridelia do online skupiny, kde nájde zoznam seniorov, ktorým môže napísať. K jednému z nich sa dopíše do tabuľky, a je to. Môže sa pustiť do písania.

„Okrem seniorov, píšeme aj ľuďom s mentálnym postihnutím. Mnohí z nich nemajú rodinu a sú prakticky celý život v domovoch. Aj desať rokov nevideli nikoho okrem personálu. Keď nám potom pošlú ich vysmiate fotky alebo napíšu, ako od šťastia plakali či nosili listy celý deň so sebou, hneď máme motiváciu pokračovať ďalej.“

Ján hľadá domovy po celom Slovensku. Osloví ich mailom a keď majú záujem, pošlú zoznam „ich“ seniorov. Momentálne s priateľmi zastrešujú 35 domovov, kam odoslali vyše 1270 listov. Od podobných iniciatív sa odlišujú najmä tým, že nefungujú len počas Vianoc ale celoročne.

„Plánujeme fungovať minimálne dokonca pandémie, čiže dokedy budú domovy zavreté. Pretože našim zmyslom je hlavne potešiť seniorov v dobe, keď nemajú kontakt ani len s rodinnými príslušníkmi. Familiárne sa nazývame pandemická iniciatíva.“

Najčastejšie píšu mladí ľudia vo veku od 15 do 25 rokov. Listy okrem Slovenska prichádzajú aj zo zahraničia, najdlhšiu cestu mal asi ten od študentky z Islandu. Zapája sa aj veľa ľudí z Česka. Jedna česká študentská iniciatíva, ktorá vytvára časopis pre seniorov, dokonca navrhla spoluprácu – aby sa ku každému listu pridával ako bonus ich časopis.

„Mnohé domovy sa nám ozvali, že by boli rady, keby sme ich po pandémii prišli navštíviť. Veľa z našich dobrovoľníkov hrá na hudobné nástroje a ozvali sa nám aj nejakí umelci, takže by sme potom radi usporiadali nejakú akciu,“ uzatvára Ján.

Viac informácií na Pošli dobro.

Séria malých-veľkých príbehov pripomína, že i zdanlivo drobné a často prehliadané aktivity posúvajú našu krajinu k lepšiemu.

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.