Magazín

Bratislavčanka, ktorá pomáha seniorom s trénovaním pamäte

Silvia Valovičová sa snaží aj tých najstarších presvedčiť, že niečo ako zlá pamäť neexistuje a všetko je len o tréningu.

Silvia Valovičová
Lucia Matejová
Lucia Matejová
3. januára 2021

„Seniori v domovoch dôchodcov sú mojou najväčšou láskou. Neboja sa nič nepovedať, sú veľmi veselí, vtipní a uvoľnení. Navyše, aj vy u nich dokážete maličkosťami vyvolať úsmev a radosť. Vždy, keď odtiaľ odchádzam, cítim sa ako Harry Potter. Mám pocit, že viem čarovať a vytvoriť takmer z ničoho niečo.“

Silvia je typický príklad štyridsiatnika, ktorý sa v najlepších rokoch rozhodol, že zmení svoju profesijnú dráhu. Predtým pracovala v domácich a zahraničných spoločnostiach odkiaľ prešla do neziskového sektora. ,,Robila som v Nexterii, ktorá sa venuje mladým ľuďom a ja som si uvedomila, že tam moja pomoc nie je tak potrebná. Oni to hravo zvládnu aj sami. Chcela som sa venovať nejakej cieľovej skupine, ktorá ma bude potrebovať viac. Bola to taká moja vnútorná potreba. Tak som začala robiť so seniormi.“

Začala chodievať do jedného domova dôchodcov ako dobrovoľník, aby spoznala prostredie a zistila, či jej takáto práca bude vyhovovať. Dobrovoľníci sa tam so staršími ľuďmi rozprávajú alebo ich zoberú na prechádzku, no ona chcela niečo viac. Začala s nimi trénovať pamäť a keď zistila, že na tieto tréningy existujú rôzne kurzy, jeden v Čechách absolvovala. „Je to niečo medzi učením a motivovaním, veľmi ma to baví. Čo sa týka vekovej skupiny – trénujem od aktívnych seniorov až po najstarších, úplne všetkých. Snažím sa prepájať trénovanie ich pamäti s pohybom, pretože to so sebou veľmi súvisí. Založili sme aj malé občianske združenie – Seniori v pohybe a mimo pandémie sme ich brávali na ľahkú turistiku do Karpát alebo okolia Bratislavy.“

Klasický tréning má jednu hodinu. Na rozcvičenie si so seniormi povedia 15 slov, ktoré si majú zapamätať a potom napísať. Pokračuje sa fyzickými cvičeniami na pravú a ľavú hemisféru - napríklad jedna ruka kreslí kruh a druhá štvorec. Potom pokračujú tematické cvičenia, učia sa mená našich prezidentov v správnom poradí či zapamätávanie si rôznych názvov alebo telefónnych čísel. Obľúbené sú aj aktivity, kde si precvičujú cudzí jazyk, pretože množstvo z nich má vnukov a vnučky v zahraničí. Tréning zahŕňa aj cviky na koncentráciu, pretože tá je s pamäťou úzko prepojená. ,,Tie cvičenia vyzerajú jednoducho, no nie sú. Ale je pre nich povzbudivé, keď vidia, že ani ostatným to veľmi nejde,“ smeje sa Silvia a dodáva, že všetko je len o tréningu.

Cvičenia majú zmysel aj pre dôchodcov, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou alebo demenciou, aj keď pri nich sa odporúčajú predovšetkým pohybové aktivity a trénovanie dlhodobej pamäti. „Zažila som ľudí, ktorí vedeli recitovať básničky alebo povedali rôzne druhy informácií na počkanie, ale pritom sa báli opustiť svoju izbu, aby sa v dome nestratili. Krátkodobá pamäť bola u nich veľmi zničená, no časť dlhodobej mali stále zachovanú.“

Od septembra minulého roku začala vyučovať aj online formou, tam má na starosti 100 seniorov. Za normálnych okolností sa stará až o 200, ale považuje za veľký úspech, že až polovicu z nich zaujala natoľko, aby si aplikáciu na online stretnutia stiahli a naučili sa s ňou pracovať. „Asi týždeň som sa stretávala s jednotlivými skupinkami a vysvetľovala som im, ako čo funguje a ako sa na hodinu pripojiť. Bolo to však veľmi milé, lebo im vždy niekto doma pomohol – od päťročnej vnučky, cez švagrov až po susedov. Teraz sa už suverénne prihlasujú na hodiny a tešia sa, že aj keď niektorí majú 85+, s prehľadom to zvládajú. A je úžasné vidieť, akí sú vďační, že aspoň raz za týždeň môžu na monitore vidieť ostatných a rozprávať sa s nimi.“

Tento rok sa Silvii nepodarilo zorganizovať svoje plány tak ako očakávala, pretože fyzické stretnutia s väčšou skupinou seniorov sú v tejto situácii neprípustné. Ale len, čo pandémia pominie, chce online stretnutia so svojimi žiakmi vymeniť za tie fyzické, pretože jej veľmi chýbajú.

Viac o tréningoch pamäti nájdete na trenovaniepamati.sk.

Séria malých-veľkých príbehov pripomína, že i zdanlivo drobné a často prehliadané aktivity posúvajú našu krajinu k lepšiemu.

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.