Magazín

Staroľubovňan, ktorý rómskym deťom pomáha plniť si sny

Dávid Korčkovský spoluzakladal mentoringový program Schopné deti.

Dávid Korčkovský
Marianna Potanovičová
Marianna Potanovičová
3. marca 2024

„Mentoring je pre mladého človeka veľká skúsenosť a plus do života. Ponúka ,dospelácky‘ pohľad na veci. Pri deťom z vylúčených komunít je bežné, že s rodičmi nerozoberajú témy ako prvé lásky alebo ťažkosti, ktoré prežívajú. Preto je super mať niekoho, s kým sa o tom mladý človek dokáže rozprávať, kto ho sprevádza životom a na koho sa môže s čímkoľvek obrátiť.“

Dávid pochádza z mestskej časti Podsadok v Starej Ľubovni, kde žijú najmä Rómovia. Jeho dedo tam kedysi pracoval ako terénny sociálny pracovník a aj vďaka tomu viedli Dávidove prvé kroky do miestneho komunitného centra. Zúčastňoval sa tam rôznych aktivít pre deti a mladých.

V komunitnom centre sa stretol so sociálnym pracovníkom Petrom Gomolákom. „Niekde tu začalo naše kamarátstvo. On bol môj neoficiálny mentor, aj keď sme to vtedy tak nenazývali. Keďže bol starší, v určitých oblastiach ma viedol. Načúval som mu a bral si jeho rady k srdcu,“ spomína si Dávid.

Keď vyštudoval vysokú školu, vrátil sa do Starej Ľubovne a začal pracovať pre neziskovú organizáciu ETP Slovensko. Svoju pozitívnu skúsenosť z dospievania chcel sprostredkovať aj iným deťom, preto sa s Petrom rozhodli, že aj oni budú podporovať druhých vo vzdelávaní a osobnostnom raste.

Založili mentorský program Schopné deti, prostredníctvom ktorého chcú dať mladým z osád šancu, aby si mohli plniť sny. Programu sa zúčastňujú žiaci druhého stupňa základnej školy, stredoškoláci, prípadne vysokoškoláci, ktorí navštevujú komunitné centrum.

Dávid Korčkovský
Dávid Korčkovský
Dávid Korčkovský

Keď spustili online mentoring, záujem bol obrovský, a to nielen zo strany samotných detí. Ako mentori sa im hlásili Slováci žijúci v Amerike, Nemecku alebo vo Švajčiarsku. Od roku 2019 bolo do programu zapojených 117 chránencov, 20 lokálnych mentorov a asi 40 online mentorov.

Vďaka programu mohli ísť niektoré deti študovať do iného mesta a úspešne skončili stredné školy. Aktuálne sú dve dievčatá na školách v Košiciach. „Keďže v Podsadku nie je škôlka, obe navštevovali od predškolského veku aktivity komunitného centra. Zapojili sa do mentoringu, vďaka čomu boli schopné odísť z čisto rómskej školy do zmiešanej mestskej školy. Teraz študujú literárno-dramatický odbor na konzervatóriu. Určite k tomu pomohla aj mentorka, s ktorou hrali v ochotníckom divadle“, vysvetľuje Dávid.

U detí zapojených do mentorského programu vidia pracovníci ETP väčšiu snahu zapájať sa aj do iných aktivít a chuť na sebe pracovať. Vďaka mentoringu sa im otvárajú aj iné vzdelávacie možnosti, kde sa môžu ešte viac rozvíjať. Program však nie je zameraný iba na vzdelávanie. Obohacuje deti o zážitky, ktoré pre ne nie sú bežné, ako napríklad návštevy kultúrnych podujatí, kín a múzeí.

„Našou filozofiou je vyťahovať detí z osád a ukázať im život v strednej triede. Takto ich motivujeme vzdelávať sa. Ukazujeme im, že ak budú mať dobré vzdelanie, raz budú mať dobrú prácu. Pri dobrej práci a rozhodnutí odísť z osady je veľký predpoklad, že budú mať aj dobré bývanie a že sa im podarí vymaniť z prostredia generačnej chudoby.“

Páči sa vám, čo robíme? Podporte nás sumou jednej kávy či obeda, pomôžete nám tým pokračovať v aktivitách.

Séria malých-veľkých príbehov pripomína, že i zdanlivo drobné a často prehliadané aktivity posúvajú našu krajinu k lepšiemu.