Magazín

Tomáš Rafa: Vizuálny umelec, ktorý cez krátke filmy cibrí kritické myslenie žiakov

„Mladí ľudia majú problém uchopiť slovami pojmy ako xenofóbia, nacionalizmus či homofóbia. Pomáha, keď tieto pojmy namiesto textu definujeme audiovizuálnymi prostriedkami. Keď som študentom pustil na hodine film, diskusia sa naštartovala, pretože boli schopní reagovať na to, čo práve videli.“

Tomáš Rafa
Lucia Matejová
Lucia Matejová
30. júla 2023

Prvotným impulzom zobrať kameru a ísť zdokumentovať spoločensky citlivú tému bol pre Tomáša vznik segregačného múru v Michalovciach. Mesto ho postavilo v roku 2010. Oddeľuje rómsku osadu od panelákového sídliska. Odvtedy sa Tomášov videoarchív zameraný na citlivé spoločenské témy rozširuje.

Postupne dokumentaristicky spracováva témy pravicového extrémizmu, segregácie, homofóbie, utečeneckých kríz aj práv queer ľudí. Všetko oblasti, ktoré sú často zneužívané dezinformačnou scénou či politikmi, pretože cez tieto témy je ľahké manipulovať a vytvárať napätie v spoločnosti.

„Založili sme multimediálny projekt PostPRAVDA.sk, kde sme dali dokopy moje dokumentárne videá a komentáre odborníkov. Chceme posilniť kritické myslenie žiakov na školách a neutralizovať manipulačné tlaky, ktoré sa skrz tieto témy vytvárajú. PostPRAVDA má byť pomôcka pre učiteľov základných a stredných škôl na hodinách dejepisu, etiky a občianskej náuky,“ vysvetľuje Tomáš. Dodáva, že ambíciou je dostať multimediálny obsah projektu aj medzi vysokoškolákov.

Krátke dokumentárne videá tvorí Tomáš sám. Sleduje, aké podujatia sa chystajú, vezme kameru a ide na miesto. Keď je dokumentárny film hotový, členovia tímu postpravda.sk oslovujú expertov z oblasti histórie, kultúry, sociológie, ekológie či aktivizmu.

„Odborníci a odborníčky si vyberú videá, ku ktorým chcú napísať komentáre. Následne s nimi natočíme voľnú adaptáciu ich textov. Všetko na konci uverejníme na webe, kde je to voľne dostupné pre školy aj širokú verejnosť.“

Na stránke projektu www.postpravda.sk je k dispozícii manuál, ako pracovať s jej obsahom. Pedagóg si môže vybrať krátky video film o citlivej spoločenskej téme, ktorej sa chce na hodine venovať. Videofilm uvedie žiakov priamo do témy. Učiteľ im pomáha vybrať vhodné komentáre, prípadne pustí videokomentáre od kolektívu autorov, ktoré filmy uvádzajú do širších kontextov.

„Ukazuje sa nám, že žiak vie lepšie vnímať vizuálny obsah. Každý z komentárov má na konci niekoľko otázok, ktoré pedagóg môže použiť na otvorenie diskusie. Môže, no nemusí. Štruktúru obsahu sme pripravili tak, že ak by na hodinu občianskej výchovy prišiel zastupovať telocvikár alebo fyzikár, vybranú látku prejde s triedou bez problémov.“

Všetky krátke dokumentárne filmy a vlogy – teda videoblogy – sú preložené aj do angličtiny, čo nie je náhoda. Tretími najčastejšími návštevníkmi webu sú po občanoch Slovenska a Česka ľudia z USA. Okrem videí plánuje tím postpravdy.sk preložiť do angličtiny aj všetky texty.

„Chceme ponúkať videá spracované atraktívnym, a zároveň náučným spôsobom, čo sa nám podľa štatistík návštevnosti darí. Do budúcna plánujeme pokračovať, pretože citlivé témy, ktorým sa venujeme, sú bežne súčasťou predvolebných a populistických kampaní a my chceme uviesť fakty na pravú mieru,“ uzatvára dokumentarista Tomáš Rafa.

Páči sa vám, čo robíme? Podporte nás sumou jednej kávy či obeda, pomôžete nám tým pokračovať v aktivitách.

Séria malých-veľkých príbehov pripomína, že i zdanlivo drobné a často prehliadané aktivity posúvajú našu krajinu k lepšiemu.