Magazín

Topoľčianka, ktorá vo voľnom čase učí stredoškolákov, ako kriticky myslieť

Marcela Belianská chodí po Slovensku a učí mladých kriticky rozmýšľať nad tým, čo vidia v médiách.

Marcela Belianská
Nicol Rácová
Nicol Rácová
17. mája 2023

„Keď som videla, ako sa začali postupne dvíhať ruky, prešiel mi mráz po chrbte,“ spomína si Marcela Belianská na jednu zo svojich prednášok pre základoškolákov. Ôsmakov vtedy poprosila, aby si zatvorili oči a zdvihli ruku, ak boli obeťami alebo svedkami kyberšikany. „Nakoniec dvihla ruky viac ako polovica,“ dodáva.

Marcela je doktorandkou na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Popri vzdelávaní budúcich novinárov však chodí vo voľnom čase rozprávať žiakom základných a stredných škôl o médiách a kritickom myslení.

Ešte v roku 2018 absolvovala so spolužiakmi v USA workshopy a diskusie s odborníkmi, zamerané na boj proti dezinformáciám. V rámci nich tiež publikovali články, v ktorých hoaxy sami vyvracali. O rok neskôr zorganizovali prednášky pre stredné školy, aby získané vedomosti posúvali ďalej – a Marcela v tom pokračuje dodnes.

Podľa nej máme na Slovensku v mediálnej gramotnosti veľké medzery. Výskumy ukazujú, že patríme ku krajinám so slabšou schopnosťou odolávať dezinformáciám. „Máme problém pracovať s informáciami, rozlišovať medzi zdrojmi a stráca sa dôvera v tradičné médiá,“ dopĺňa.

Marcela Belianská

Vraví, že mediálna výchova je síce formálne súčasťou štátneho vzdelávania, ale v praxi jej učitelia venujú príliš málo pozornosti. „Najjednoduchšie je len sedieť, zalamovať rukami, sťažovať sa či nadávať na stav v krajine. Ja sa snažím byť aspoň sčasti tou zmenou, ktorú by som chcela vidieť v spoločnosti,“ hovorí.

Marcela sa so žiakmi rozpráva o mnohých situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť na internete – od kyberšikany, cez hoaxy či sexting, až po nebezpečné výzvy na sociálnych sieťach, kde si deti brúsia zuby alebo sa dusia do odpadnutia.

„Mladí sú niekedy presvedčení, že sú mediálne gramotní, keď majú účet na sociálnej sieti, vedia pracovať s internetom a poznajú mená známych influencerov,“ vymenúva Marcela. Dodáva však, že v skutočnosti ide o súbor viacerých kompetencií, ktoré je potrebné systematicky rozvíjať.

Za najdôležitejšiu oblasť považuje overovanie informácií. Mnohokrát zažíva, že žiaci sú zmätení z množstva údajov, ktoré musia denne vstrebať. „Pokiaľ je mladý človek mediálne gramotný, dokáže premýšľať nad obsahmi, s ktorými sa stretáva a je schopný ich kriticky vyhodnotiť. Zároveň sa stáva odolnejším aj voči iným nástrahám online priestoru – od pofidérnych praktík predaja produktov až po manipulatívne výstupy niektorých politikov či propagandu.“

Spôsoby, ako posilňovať mediálne zručnosti žiakov, učí Marcela aj svojich študentov a študentky na katedre. Na konci semestra ich vyšle na stredné školy, aby mediálnu výchovu učili oni. „Som na nich pyšná, keď vidím, ako svojimi návštevami prispievajú k šíreniu osvety o mediálnej výchove.“

Páči sa vám, čo robíme? Podporte nás sumou jednej kávy či obeda, pomôžete nám tým pokračovať v aktivitách.

Séria malých-veľkých príbehov pripomína, že i zdanlivo drobné a často prehliadané aktivity posúvajú našu krajinu k lepšiemu.