Magazín

Piešťanec, ktorý nám ukazuje úsmev a príbehy detí so zdravotným znevýhodnením

Miroslav Béreš v Piešťanoch zorganizoval bezbariérový festival Paráda, založil občianske združenie Úsmev pre druhých a najnovšie prichádza so športovou výzvou Úsmev na hory, prostredníctvom ktorej môžu ľudia finančne pomôcť desiatim rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi.

Miroslav Béreš
Lucia Matejová
Lucia Matejová
3. októbra 2021

„Aj napriek tomu, že ľudia s postihnutím to majú náročné, sú rovnako ako ostatní plní energie, aktívni, tolerantní, menia nálady a chcú si užívať život. Je však dôležité, zabezpečiť im prostredie a možnosti.“

Miro kedysi pracoval v mediálnej sfére – venoval sa cestopisnej dokumentaristike, ktorá ho zaviala do zahraničia. V roku 2016 sa im však s manželkou narodila dcéra s poruchou sluchu aj zraku, autistickými črtami a nevyvinutými končatinami. Lekári jej diagnostikovali syndróm Cornelia de Lange, ktorý je na Slovensku veľmi raritný.

„Spolu s manželkou – lekárkou sme založili web genetickesyndromy.sk, kde postupne predstavujeme genetické poruchy. Našim prvotným cieľom bolo prepájať rodiny, ktoré s nimi majú vlastnú skúsenosť, aby sa mohli spoznávať a podporovať. Stránku začali využívať aj iné združenia, venujúce sa tejto problematike, a tiež odborníci z radov špeciálnych pedagógov, lekárov či fyzioterapeutov. Začali sme som teda s nimi spolupracovať.“

V roku 2017 zorganizoval v Piešťanoch akciu Ruka v ruke, kde si zdravé a postihnuté deti spoločne zašportovali. Akcia prevýšila očakávania – okrem rodín s deťmi prišli aj paraolympionici a športové kluby. Po akcii sa Mirovi ozval Slovenský paraolympijský výbor a začali spoločne organizovať bezbariérový festival Paráda. Heslom festivalu je „Všetci sme si rovní“. Ľudia si tam okrem iného môžu vyskúšať aktivity, ktoré ich priblížia ku komunite ľudí so zdravotným postihnutím.

„Presne dva roky dozadu som si povedal, že ma práca v treťom sektore napĺňa natoľko, že sa jej chcem venovať na plný úväzok. Prihlásil som sa na Sokratov inštitút, počas ktorého som vytvoril portál Úsmev pre druhých. Táto sociálna sieť prináša viaceré užívateľské nástroje ako odborné poradenstvo, bazár, e-shop. Môžete na ňom zverejniť príbeh postihnutej osoby z vášho okolia alebo niečo vydražiť. Rodičov postihnutých detí vďaka nemu prepájame s odborníkmi. Pomáhame im tak zorientovať sa v ich situácii a podchytiť všetky problémy hneď zo začiatku. Nazýva sa to včasná intervencia.“

Tento rok Miro prišiel s novým projektom – športovou výzvou Úsmev na hory, prostredníctvom ktorej môžu ľudia finančne pomôcť desiatim rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Na stránke usmevnahory.sk si môžete prečítať príbehy desiatich detí, ktoré vybrali organizácie, s ktorými Mirove občianske združenie spolupracuje.

Za dvadsať eur, ktoré budú medzi deti rovnomerne rozdelené, sa zaregistrujete do výzvy a vyberiete si dieťa, ktorého príbeh vás najviac zaujme. Príde vám balíček s jeho či jej fotkou a na svojom profile nájdete dvadsať cieľov zo slovenských pohorí po celej krajine.

„Na splnenie cieľa výzvy je potrebné odfotiť sa s fotkou tohto dieťaťa na jednom z miest a výslednú fotografiu nahrať do systému vo svojom profile. Po schválení ste zaradený do tomboly, kde môžete vyhrať napríklad nový počítač či skok padákom.“

Organizátori uvádzajú, že hory, na ktoré vynesiete fotku dieťaťa, sú „symbolom náročnej, ale krásnej cesty, ktorou si prechádzajú rodiny so zdravotným znevýhodnením.“

Do budúcna plánujú kopec ďalších aktivít, no najväčším cieľom je ukázať ľuďom na vyšších miestach, že skupina detí, ktoré potrebujú včasnú intervenciu, je väčšia, ako si myslia a zaslúži si omnoho väčšiu pozornosť.

„Centrá včasnej intervencie môžu zabezpečiť túto službu zhruba tisícom rodinám, na Slovensku však máme šestnásťtisíc rodín, ktoré by pomoc potrebovali. My ich chceme nájsť a nasmerovať čím skôr. A to najmä v odľahlých častiach Slovenska, kde majú naozaj náročný prístup k odborníkom,“ prezrádza Miro svoje plány.

Viac o tom, ako môžete podporiť deti so zdravotným znevýhodnením a stať sa pravidelným darcom nájdete na stránke usmevpredruhych.sk.

Séria malých-veľkých príbehov pripomína, že i zdanlivo drobné a často prehliadané aktivity posúvajú našu krajinu k lepšiemu.

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.