Magazín

Aktívna komunita #2: Lýceum – punk stále žije!

Modranské Lýceum, to je kamarátstvo, hovorí o rekonštrukcii dvestoročnej budovy niekdajšieho gymnázia Diana Jandorfová

Bašta
Foto: Jana Gombošová
Jana Gombošová
Jana Gombošová
10. novembra 2021

Budovanie nezávislých kultúrno-kreatívnych centier (KKC) je nesmierne dôležité, ale aj veľmi náročné. V spolupráci s Nadáciou Orange preto vznikol projekt Bystrín s názvom „Aktívna komunita“, ktorý bude systematicky a udržateľne podporovať rast týchto centier.

Medzi zapojené KKC patrí aj Lýceum Modra, ktoré vzniklo v roku 2019 spojením úsilia členov občianskeho združenia Presahy a ECAV Modra. Partia nadšencov sídli v dvestoročnej budove bývalého Evanjelického gymnázia, ktorú postupne rekonštruujú. Za dva roky pôsobenia sa stali aktívnym uzlom lokálnej kultúrnej scény.

Všetko sa to stalo celkom prirodzene, keď partia kamarátov z umeleckých kruhov snívala a vymýšľala rôzne projekty. Po období hľadania vhodných priestorov dostali možnosť usídliť sa v bývalom Lýceu – a hneď začali konať.

„Začínali sme traja. Obíjali sme omietky, aby sme si tam mohli zriadiť komunitný ateliér a mali miesto, kde by sme zhmotňovali naše nápady nezávislej a lokálnej kultúry.

A postupne náš tím narastal,“ popisuje Dana Frey.

Členkou tímu je aj Diana Jandorfová, ktorá potvrdzuje pravidlo, že ak raz do Lýcea zavítate, bude to láska: „Do Lýcea som chodila od jeho otvorenia, no zásadný zlom prišiel, keď sa mi v jeden deň dostala do rúk výpoveď z práce. Povedala som si, že v živote treba niečo zmeniť. Otvorili sa mi dvere do nového sveta, kde som našla partičku ,bláznov‘. Na spoločnej brigáde som im navarila kotol fazuľovej polievky, naložila do nej všetku lásku, čo som mala a oni ma prijali. Vložili do mňa dôveru. Toto kamarátstvo je pre mňa nesmierne dôležité. Takéto je Lýceum. Príbeh pokračuje...“

Rozrastá sa však nielen tím, ale aj ich plány. „Na začiatku sme hľadali jednu miestnosť, našli sme celú budovu. Začali sme ,coworkingom‘ a ten k nám pritiahol množstvo skvelých ľudí, ktorí sa podieľajú aj na našich aktivitách. Tak sme začali zveľaďovať aj zvyšok budovy, ktorý chátral. Momentálne využívame polovicu budovy, no druhá časť je stále v dezolátnom stave a nutne potrebuje rekonštrukciu,“ popisuje Danka aktuálnu situáciu.

Tá je stále neistá, keďže v tíme nevedia, či sa im podarí získať budovu do správy. Nevzdávajú sa však a ak by to nevyšlo, majú plán B.

Za silnú tvorivú energiu a ľudskú vrúcnosť tohto miesta môže aj punk, ktorý tu vládne v najlepšom význame tohto slova. Všetko, čo sa tu deje, totiž vzniká spontánne a s radosťou.

„Začalo sa to tým, že sme chceli otvoriť výtvarný ateliér a kurzy. Nápadov však postupne prichádzalo viac - spolu s ľuďmi a rozhovormi, ktoré sme viedli. Či už ide o ,coworking‘, diskusie, vydávanie kníh, prednášky, prezentácie, tvorivé dielne, kurzy tvorivého písania, divadelné workshopy, koncerty alebo obľúbený swap pre komunitu.“

Za to, že to tu takto funguje, môže aj nastavenie miestnej komunity, ktorá stavia na spolupráci a vzájomnom zdieľaní.

„Spolupráce sú pre nás dôležité. Nechceme byť sami. Sme veľmi radi, že máme dobre rozbehnutú spoluprácu so samosprávou aj miestnym kultúrnym centrom. Sme šťastní aj z toho, že sme v Bystrinách ako aj súčasť ich projektu „Aktívna komunita“ s Nadáciou Orange.

Máme veľmi silný dojem a zážitok z mentorskej podpory, ktorá je nám k projektu poskytovaná. Mentorské vedenie nám prináša nové obzory a systémovú podporu, ktorá je pri našej profesionalizácii veľmi dôležitá. Na budúci rok pripravujeme okrem akcií v témach komunita, duševné zdravie a digitálne zručnosti aj celoslovenský projekt rešpektujúcich debát v spolupráci s desiatimi nezávislými kultúrnymi centrami, kde chceme dať do pozornosti potrebu scitlivovania a depolarizácie spoločnosti,“ dodáva Danka.

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.