Magazín

Ako prekonávať bubliny?

Bystriny sa nedávno stali hlavným partnerom premiérovej časti projektu GLOBÁLNE DOMA organizácie Slovak Global Network. Téma nám bola viac ako blízka - prepájanie bublín. Siedmi spíkri z rôznych oblastí sa pokúsili nájsť odpovede a riešenia. Inšpirujte sa.

Globálne doma
Foto: archív SGN
Jana Gombošová
Jana Gombošová
10. marca 2021

Pohľad na prepájanie na prvý pohľad neprepojiteľného je u každého iný. Jeden aspekt však všetky názory na prepájanie bublín spája. O čo ide? „Dôvera. Tá je zásadná. Najúspešnejšie spoločnosti na svete sú práve tie, ktoré majú vysokú mieru dôvery. Od fungujúcich inštitúcií až po celonárodnú politiku. A to nejde bez komunít a jednotlivcov. Keď ľudia neveria svojej vlastnej sile a kompetencii, keď nie sú aktívni, nemyslia si, že môžu niečo dokázať, tak sa táto sila neprejavuje ani v kvalite života vo všetkých oblastiach. Práve preto vytvárame Bystriny, trvalú infraštruktúru spoluprác a dôvery,“ povedala na úvod riaditeľka Bystrín Zuzana Wienk. Každý z ďalších spíkrov pridal svoje postrehy a tipy, ako prepájať jednotlivé bubliny.

Nebojme sa ozvať a byť iní

Dominika Fričová
Neurobiologička, SAV, Veda Pomáha, Žijem vedu

Jedna z mojich zásadných osobných skúseností z môjho profesného života v Amerike je potreba diverzity. Je dôležité poukázať na to, čo nové viete priniesť - „Letter of diversity“. Teda upozorniť na to, čím ste iný, čím obohatíte prostredie, v ktorom pôsobíte. Práve toto vnímam ako tlak na otvorenie bubliny. Rovnako je dôležité vedieť sa ozvať. A nebáť sa. Toto z môjho pohľadu Slovákom chýba, lebo sa boja. Je to však chyba. Neváhajte požiadať o radu, napísať, zavolať komukoľvek. Nie je čo stratiť, naopak.

Pôsobenie prirodzených autorít

Rasťo Kulich
riaditeľ Google Slovensko

Bubliny sú prirodzené všade na svete. Otázka je, ako ich vieme poprepájať. Jednou z odpovedí sú osobnosti, ktoré sú prirodzenými autoritami pre široké spektrum ľudí. Veľmi efektívnym príkladom bol rozhodne bývalý prezident Andrej Kiska, rovnako aj naša súčasná prezidentka Zuzana Čaputová. Dokážu zastrešiť množstvo tém a komunikovať pomedzi bubliny. Je však veľmi dôležité, aby vznikali aj platformy, ktoré napomáhajú prepájaniu bublín zdola. V tejto kombinácii môže byť prepájanie omnoho silnejšie a efektívnejšie.

Spolupráca prináša príležitosti

Vlasta Kubušová
dizajnérka a spoluzakladateľka Crafting Plastics

Slovensko je národ bublín. Sme radi vo svojom bezpečnom prostredí, kde sa cítime komfortne. V zahraničí, kde je viac konkurencie, sa ľudia omnoho viac prepájajú, pretože vedia, že to je to, čo prináša príležitosti. U nás v tom, žiaľ, ľudia vidia viac komplikácií ako benefitov. Preto vidím riešenie v tom, aby sme komunikovali viac pozitívnych príkladov, ktoré reprezentujú fakt, že prepojenia fungujú. Takto vznikne dôvera medzi jednotlivými sektormi. Spolupráca je oveľa viac, ako keď sa orientujete iba na jednu tému. Je dôležité učiť ľudí prepájať sa už od školskej úrovne - budovanie tolerancie a pochopenie prínosu jednotlivých disciplín.

Začnime od seba a zabudnime na my & oni

Zuzana Wienk
riaditeľka o.z. BYSTRINY

Máme biologicky hlboko dané, že sa spájame cez podobnosť. Čím viac sa takto spájame, tým viac aktivujeme nechuť spájať sa s inými skupinami. Za mnohé je zodpovedný aj náš spôsob komunikácie, ktorou dokážeme naviazať spojenia, no rovnako aj stavať múry. To, ako rozprávame, ako prídeme oblečení, ako pozdravíme, či sa zaujímame o druhého človeka. Často prichádzame s jazykom nadradenosti a málo si uvedomujeme, ako veľa sa môžeme od druhých naučiť.

Ďalším vedecky podloženým faktorom polarizácie, ktorý si často neuvedomujeme ale robíme to automaticky, je delenie na MY a ONI. Ak niekoho označíme za niekoho, kto v nás vyvoláva znechutenie a nesúhlasíme s ním, veľmi ostro v nás štartuje dehumanizácia. Vypneme v mozgu centrá empatie a nepovažujeme tú osobu za človeka. Z tohto hľadiska je veľmi poučné vnímať, koľko máme v sebe slepých miest. Práve preto treba pri procese spájania bublín začať od seba. S tým súvisí aj schopnosť vedieť sa rozprávať s ľuďmi, ktorí sú iní. Práve toto sa ukazuje ako jedna z najúčinnejších foriem prekonávania polarizácie. Keď sa naučíme spracovať a pochopiť svoje vlastné emócie, potom sme schopní si v pokoji sadnúť a počúvať tých na druhej strane.

Šport zmazáva bubliny

Dominik Hrbatý
profesionálny tenista

Ako jeden z najsilnejších benefitov športu - okrem jeho vplyvu na fyzické a psychické zdravie - vnímam jeho schopnosť zmazávať hranice a jednotlivé bubliny. Na jednom mieste sa v danom momente dokážu ocitnúť ľudia z rôznych oblastí a názorových skupín. Napriek tomu fungujú ako celok. Stretávajú sa tu vplyvní podnikatelia, známe osobnosti, politici, aj bežní občania, ktorí v danom momente neriešia rozdiely. Je to veľká sila a ja to počas môjho pôsobenia v tejto oblasti výrazne vnímam. Je jedno, či ide o amatérov alebo profesionálov. Rovnako dôležité je myslieť na tému prepájania a tolerancie už pri deťoch a ich výchove od útleho veku.

Hľadajme, čo nás spája

Vlado Lackovič
líder Slovak Professionals in New York

Život zahraničných Slovákov sprevádza aj fakt, že sa zmazávajú hranice niektorých bublín. Funguje patriotizmus a niektoré veci, ktoré by sme bežne doma riešili, zrazu neexistujú. Samozrejme, neplatí to globálne. Existuje množstvo menších či väčších spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré na tomto princípe výborne fungujú. My spájame úspešných Slovákov v New Yorku a aby to fungovalo, snažíme sa byť apolitickí. Zásadnou myšlienkou je snaha nachádzať to, čo nás spája, napriek tomu, že je medzi nami množstvo rozdielov. Je dôležité vedieť sa podporiť, dať o sebe vedieť a pomáhať si. Špeciálne pre malé komunity to má veľký význam.

Rozdielni ľudia na jednom mieste

Juraj Porubský
šéfredaktor Forbes Slovensko

„Bublinovanie“ vnímam ako našu prirodzenú súčasť. Nemusíte zájsť vôbec ďaleko. Stačí, ak sa pozriete na sociálne siete svojho partnera alebo známych. Preto aj vo virtuálnom prostredí, špeciálne v tejto dobe, je dôležitá snaha o pochopenie. A aj keď to v aktuálnej situácii nie je možné, za kľúčové považujem prepojenie na ľudskej úrovni. K tomu je však potrebné vytvárať príležitosti. Skvelým príkladom sú študenti vysokých škôl. Pokiaľ má každý odbor svoj vlastný internát, funguje to úplne inak, ako keby bývali spolu. Takto by vzniklo omnoho viac ľudských aj profesionálnych väzieb a spoluprác. Dobrá skúsenosť je aj ocitnúť sa v jednej miestnosti na dlhší čas s ľuďmi s rozdielnymi názormi. Ako keď idete do nemocnice a riešite s nimi podobné problémy. A to vás napriek rozdielom spája. Možno vás to vyvedie z komfortnej zóny, no tým, že musíte istý čas nutne stráviť spolu, sa hranice bublín sa stierajú. Obe strany sú tak ochotnejšie komunikovať a nastoliť atmosféru dôvery.

Text je prepisom vybraných vyjadrení spíkrov z premiérovej diskusie „GLOBÁLNE DOMA : Prepájanie bublín“ organizácie Slovak Global Network, na ktorej sa BYTRINY podieľali ako partner podujatia. Celú diskusiu si môžete pozrieť na tejto stránek.

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.