Magazín

Aktívna komunita #3: Diera do sveta – nie sú priestorom, ale myšlienkou

„Aj v malom meste sa občania chcú zapájať do verejného diania,“ hovorí o mikulášskom kultúrnom centre Barbora Bohušová.

Diera do sveta
Foto: Jana Gombošová
Lucia Matejová
Lucia Matejová
14. novembra 2021

V spolupráci s Nadáciou Orange sme v Bystrinách na konci októbra odštartovali projekt „Aktívna komunita.“ Jeho hlavnou myšlienkou je podporiť kultúrno-kreatívne centrá (KKC) po celom Slovensku a pomôcť im oživiť svoje regióny.

Niekde medzi Tatralandiou a lyžiarskym strediskom Jasná vzniklo v roku 2014 kultúrne centrum a špecializované kníhkupectvo Diera do sveta. Jana Mikuš Hanzelová, Ján Mikuš a Helena Hajková ho v Liptovskom Mikuláši založili, aby vytvorili zázemie pre alternatívnu kultúru.

„Našli sme priestor a postupne sme ho zveľadili. U nás však ten priestor - na rozdiel od mnohých ostatných - nestojí za zmienku, je proste malý. My však veríme, že prežitie kultúrneho centra nezávisí od veľkosti ale od sily myšlienky, ktorá je mu vlastná. Diera do sveta je totiž myšlienka - nie priestor,“ začala Barbora Bohušová rozprávanie o liptovskomikulášskom centre.

Všetci členovia tímu majú vzdelanie v humanitných alebo umeleckých odboroch. V istom momente spojili sily a rozhodli sa, že idú priniesť viac kultúry do mesta olympijských víťazov, kde sa ľudia venujú najmä lyžovaniu či kanoistike.

„Na začiatku sme boli naivní a naša vízie nereálne. No s postupom času nám došlo, že ľudia sú pripravení prijať nás, pokiaľ ich budeme počúvať. Aj v malom meste sa občania chcú zapájať do verejného diania, treba ich len nakopnúť,“ vysvetľuje Barbora.

KKC Diera so sveta sa identifikuje s témami ako feminizmus, rodová rovnosť, ne-hierarchickosť, antifašizmus a ekológia. Keď sa v spoločnosti niečo udeje, snažia sa stáť za svojimi hodnotami. Najviac ich zaujímajú vzťahy s ľuďmi, ktorých pravidelne stretávajú v ich kaviarni. Chcú poskytnúť bezpečný priestor pre všetkých, aj pre marginalizované skupiny.

„Neustále fungujeme v paranoji a strachu, že sa ľuďom vzdialime - v istom momente im prestaneme rozumieť a oni sa prestanú zapájať. Ich podpora je nás najviac. Minulý rok nás vedenie mesta chcelo vyhodiť z našich priestorov. Bola to politická kauza. Vyšli sme s petíciou, ktorú nakoniec podpísalo vyše 5-tisíc ľudí.“

Organizujú dva autorské festivaly – Art Wife a Mobilis. Okrem toho majú zakaždým pripravený mesačný program, v ktorom sa snažia prepájať vedu či spoločenské témy s umením.

Priznávajú, že niektoré veci sa učia doteraz. Napríklad to, ako správne podnikať, „fundraisovať“ peniaze či riadiť účtovníctvo. „Niekedy je vidieť, keď divadelný režisér robí účtovníctvo. Nie je to dobré ani preňho ani pre to účtovníctvo,“ smeje sa kolektív Diery do sveta, „Ale robíme, čo môžeme.“

Po siedmych rokoch môžu skonštatovať, že doma aj vo svete si vybudovali povesť malého priestoru s veľkou víziou. Napriek tomu mávajú pochybnosti a samých seba sa neustále spytujú, či to robia dobre a či sa nevzďaľujú ľuďom.

„Nemôžeme fungovať iba z nadšenia, potrebujeme stabilitu. Strašne by som si želala, aby kultúrne centrá na periférii nemuseli stále obhajovať svoj zmysel pred inštitúciami. Aby mohli robiť prácu, v ktorej sú dobrí a ktorú robia dobre. Keby sa toto nejakým spôsobom podarilo, tak verím, že môžeme spoločne spraviť dieru do sveta,“ uzatvára produkčná a grafička Barbora Bohušová.

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.