Magazín

Ako vytvoriť obsah na sociálne siete, ktorý zaujme?

Marketér Oliver Jakubík dáva overené tipy.

Zdroj: Pexels
Marianna Potanovičová
Marianna Potanovičová
30. mája 2021

Častým problémom neziskoviek aj zaujímavých projektov je neschopnosť pútavo „odkomunikovať“, čo robia. Ešte horšie to je, ak ich ostatní „prehlušia“ aj vizuálne. Ako teda vytvárať príspevky, ktoré sú vizuálne zaujímavé, a zároveň majú atraktívny obsah? A ako to robiť za krátky čas a s minimálnymi nákladmi?

Na druhom Bystrinovaní nám to počas workshopu prezradil Oliver Jakubík. Ten už počas vysokej školy začal pracovať v reklame a marketingu, bol súčasťou veľkých agentúr a dnes tieto získané zručnosti odovzdáva pomocou konzultácií a školení rôznym značkám, inštitúciám a organizáciám, ktorým tak pomáha rásť. Mimochodom, je maniak na dobré aplikácie. Preto ponúkame aj tipy na apky, ktoré vám pri vytváraní dobrého obsahu uľahčia život.

Ako pracovať s obsahom na sociálnych sieťach?

Na začiatok si zodpovedajte základnú otázku: Čo je vašim cieľom na tej-ktorej sociálnej sieti? Čo na nej chcete dosiahnuť?

Sociálne siete slúžia ako akvizičný alebo komunitný nástroj. Akvizičný v zmysle zviditeľňovania a rozširovania značky pre získavanie nového publika. Komunitným nástrojom sú vtedy, ak plánujete vytvárať obsah pre existujúcu komunitu alebo vašich klientov.

Ciele, ktoré si dáte, zásadným spôsobom určujú, ako by ste mali pristupovať k obsahu.

Ak je vašim cieľom, aby sociálna sieť pritiahla nových ľudí, ktorí vás nikdy nepoznali alebo ak máte v pláne, aby sa zväčšovalo povedomie o organizácii, potrebujete obsah, ktorý bude „virálny“. Vtedy je vhodné zviditeľniť sa miernou kontroverziou – vybočením z radu – a vytvárať obsah, ktorý bude rezonovať.

Naopak, pre budovanie komunity je vhodné zvoliť pokojnejší obsah zo života organizácie.

Štyri univerzálne pravidlá pre tvorbu obsahu

 1. Nepočúvajte rady samozvaných odborníkov, ako obísť algoritmus sociálnej siete. Ak sa ich budete snažiť „hacknúť“, s najväčšou pravdepodobnosťou sa váš profil prestane zobrazovať.
 2. Ľudia milujú ľudí. O tom sú sociálne siete. Pridávajte príspevky o reálnych ľuďoch, ich reálnych aktivitách a vašom reálnom živote. Zabudnite na fotobanky.
 3. Sami si otestujte, v ktorých časoch je vhodné dávať príspevky na sociálne siete. Neexistuje univerzálne pravidlo, jeden dobrý čas publikovania príspevku, pretože ten úzko závisí od komunity ľudí, ktorá vás sleduje.
 4. Kontroverzný neznamená škandalózny. Ukazujte niečo, čo nie je nudné – atraktívny obsah, ktorí by ľudia od vás možno nečakali. Skúste posunúť svoju komfortnú zónu o 10 percent vyššie. Ani viac ani menej – tak, aby ste boli uveriteľní.

Dôležité je uvedomiť si, prečo ľudia chodia na sociálne siete. V princípe sledujú iné značky z troch dôvodov:

 • niečo nové sa dozvedia – získajú know-how,
 • inšpirujú sa – hľadajú obsah, ktorý im dodá odvahu a povzbudí,
 • zabavia sa – oddych po práci, pri ktorom prídu na iné myšlienky.

Preto: edukujte, inšpirujte alebo zabávajte. Pokojne robte pod jednou značkou aj toto všetko naraz. Pridávajte minimálne tri príspevky týždenne.

Akú sociálnu sieť si zvoliť?

Jednou z najčastejších chýb je snaha byť všade. Ak nemáte tím ľudí, ktorý si prácu rozdelí, nemáte šancu vytvárať jedinečný obsah na všetky sociálne siete. Nápad, dať jeden príspevok na všetky sociálne siete, nie je celkom šťastný – strácate možnosť byť zaujímaví. Rozbiehajte preto sociálne siete postupne.

Dôležité je myslieť pri tom na identitu, hodnoty, víziu a reputáciu organizácie. Nesnažte sa byť iný ako v skutočnosti ste. Ľudia vám to neuveria. Konzistentnosť a pravidelnosť sú najdôležitejšie princípy, aby sa váš obsah dostával medzi ľudí.

Ako zaujať dobrým vizuálom

 • Pracujte s fotografiami a obrazom. Vytvárajte vizuálne silný obsah, ktorý zapadá do toho, ako chcete byť vnímaní.
 • Pridajte do vizuálu slovnú hračku alebo kreatívne názvy, v ktorých ľudia môžu nájsť skrytý význam. Náš mozog totiž funguje tak, že úlohu, ktorú vyriešil, si bude pamätať – a s ňou aj vašu značku.
 • Ľahšie si zapamätáme kontrastné veci. Čím je niečo kontrastnejšie a rozporuplnejšie, tým je to zapamätateľnejšie.
 • Vytvárajte vlastné gifká.
 • Nelámte si hlavu s tým, že nie ste kreatívny. Aj u najlepších grafikov sa výsledný dizajn rodí ako experiment. Málokto na začiatku presne vie, ako bude vyzerať finálna grafika.

Vždy majte na pamäti, že vizuálna komunikácia by mala vychádzať z identity značky – z jej hodnôt, vízie a tónu, akým sa druhým prihovárame. Vizuálny jazyk by mal reflektovať toto vaše vnútorné nastavenie.

Aké princípy dodržiavať pri tvorbe dizajnu

 • Neumiestňujte základný objekt do stredu obrázku, ale do jeho tretín.
 • Pracujte s písmom, môže vhodne podporiť celkový dizajn.
 • Platí zásada „menej textu = lepšia čitateľnosť“. Prázdna plocha je váš priateľ.
 • Nekombinujte veľa druhov písem. Používajte v grafike maximálne dva rôzne štýly.
 • Zachovajte konzistentnosť značky. Používajte podľa možnosti všade jedno predvolené písmo vašej organizácie. Ak sa to nedá, zvoľte príbuzný font. Budete tak pôsobiť rozpoznateľne.

Na tvorbu grafík či úpravu fotiek môžete využiť aplikácie (zväčša zdarma): Canva, Stencil, Piktochart, Over, Adobe Photoshop Express, Snapseed.

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.