Magazín

Štyria jazdci deštrukcie podľa Gottmana alebo ako rozpoznať komunikačné podpásovky

Stokrát omieľaná téma, no napriek tomu je potrebné cvičiť sa v nej neustále: komunikácia. Čoho sa máme vyvarovať, aby v rozhovore nenastala komunikačná pohroma?

Komunikačné pasce
Marianna Potanovičová
Marianna Potanovičová
23. januára 2021

Predstavte si, že vás čaká dôležitý pracovný rozhovor. Pripravili ste sa, vygooglili ste si všetky možné informácie o človeku, s ktorým sa plánujete stretnúť a o téme rozhovoru už čo-to viete. Na stretnutie prídete pozitívne naladený, no váš biznis partner vás hneď v úvode omráči nevhodnou slovnou podpásovkou.

Práve takýmto prípadom sa koučka Natália Kušnieriková venovala na ostatnom vzdelávaní „Zbystri s Bystrinami“. Účastníkov previedla simuláciami, počas ktorých rozoberali komunikačné pasce (podľa Gottmana) a identifikovali, či a do akej miery v nich uviazli.

Predchádzať situáciám v komunikácii, ktoré môžu viesť ku konfliktom, narúšaniu vzťahov a dôvery, môžeme tak, že ich najprv spoznáme a pomenujeme. Americký profesor psychológie John Gottman našiel štyri komunikačné metódy, ktoré vedia byť pre rozhovor ničivé. Nazýva ich „štyria jazdci apokalypsy“:

  1. Kritizovanie: Ostrý začiatok rozhovoru, deštruktívne sťažovanie sa alebo zovšeobecňovanie typu „ty vždy..., ty nikdy...“ vyvoláva u poslucháča frustráciu. V takomto prípade je dobré nenechať sa vyprovokovať, nereagovať a nebrať to osobne. Častým dôvodom takéhoto úvodu býva snaha upútať pozornosť. V konečnom dôsledku môže tento typ komunikácie hovoriť o jeho nositeľovi, že mu na danej veci záleží, no nevie to povedať inak.
  2. Útok – obrana: Ide o klasický argumentačný ping-pong, kedy protistrana nadhadzuje a my „veselo“ odrážame. Alebo tiež o prípady, kedy má ten druhý za každú cenu iný názor. Je to boj o moc. Niektorí to robia preto, aby si dokázali, že majú navrch, alebo sa „len“ nudia. Tento typ argumentačnej vojny využívajú ľudia v prípadoch, keď sa cítia ohrození a chcú presmerovať pozornosť inam.
  3. Latentná pasivita: Diskutér nereaguje a vy nemáte žiadnu spätnú väzbu ani v reči, ani v neverbálnych prejavoch. Tieto situácie vedia byť zneisťujúce. Niektorí používajú stratégiu mŕtveho chrobáka, aby zakryli, ako sa cítia a čo si reálne myslia. Dôvody pasivity môžu byť rôzne. Partner môže dávať najavo svoj strach, hnev či frustráciu.
  4. Pohŕdanie: Prejavuje sa vyzdvihovaním seba nad partnera, povýšeneckým výrazom i tónom, výsmechom, ponižovaním alebo dehonestovaním druhého. Takýto štýl komunikácie sa znáša ťažko, zvykneme ho vnímať ako útok na našu sebaúctu. Siahnutie po tomto nástroji môže byť signálom frustrácie, prejavom nízkej sebahodnoty, ale aj snahy o znechutenie druhého.

Podľa Gottmana býva pre rozhovor najdeštruktívnejšie, ak partner používa na striedačku všetkých štyroch jazdcov. Zapriaha raz jedného, raz druhého. Vytvára sa tak „apokalyptický“ zážitok víťaz-porazený. Z takéhoto rozhovoru môžete buď vycúvať alebo ho otázkami presunúť inam. Asertívnou komunikáciu je možné vhodne nasmerovať diskutujúceho partnera, najmä ak sa človek vyhne negatívnym slovným formuláciám.

John Gottman hovorí z dlhoročnej skúsenosti, svoju prax zasvätil vedeckému skúmaniu vzťahov a párovej terapii. Na pultoch našich kníhkupectiev nájdete jeho známu knihu „7 princípov spokojného manželstva“.

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.