Koho spájame

ZOMOS
Slovensko

ZOMOS

Slovensko prešlo po páde totality procesom decentralizácie právomocí. Na samosprávu sa presunulo rozsiahle množstvo kompetencií a financií zo strany štátu, no spolu s nimi došlo, žiaľ, aj k decentralizácii korupcie. Veľkou výzvou sa preto stala potreba efektívnej verejnej kontroly. Problém je ešte naliehavejší v menších mestách a obciach, kde neexistujú nezávislé média, aktívni občania či názorová opozícia.

Preto vznikol ZOMOS. Komunita, ktorá podporuje miestnych aktivistov a poslancov v úsilí o lepšie samosprávy. Veria, že definícia obce ako združenia občanov nie je prázdna, že ľudia vedia čo potrebujú a dokážu sa spoločne zasadiť o najlepšie riešenia. Pomáhajú im utvárať priestor na komunikáciu a možnosť slobodne prezentovať svoje podnety. Dlhodobo sa snažia aj o legislatívnu podporu dobrej participácie a transparentnosti. Dnes ZOMOS prepája desiatky aktívnych bojovníkov proti korupcii na lokálnej úrovni obcí a miest.