Koho spájame

Včelí kRaj
Liešnica, Kokava nad Rimavicou (celé Slovensko)

Včelí kRaj

Projekt Včelí kRaj sa začal formovať v roku 2013 a má hlboké korene v bohatej včelárskej tradícii rodiny Turčániovcov, ktorá siaha až do obdobia pred viac ako 65 rokmi. David, ako tretia generácia včelárov v tejto rodine, spolu so svojou partnerkou Soňou, v súčasnosti dokončujú prvú vzdelávaciu včelnicu na Slovensku a pripravujú individuálne včelárske kurzy pre školy, rodiny či firmy.

Nevšedný dôraz kladú nielen na uchovanie rodinného dedičstva, ale aj na oživenie ducha tohto konkrétneho miesta v Liešnici. „Tu bývala pôvodná liešnická škola a my sme sa rozhodli zachovať jej tradíciu v oblasti vzdelávania. Aj predchádzajúci majiteľ tohto územia bol včelárom, a tak nám nejde len o vzdelávanie, ale aj o udržiavanie včelárskej histórie tohto miesta.“