Koho spájame

Alter Nativa
Poloniny

Také Naše

Občianske združenie vzniklo z nadšenia pre Východné Slovensko. Organizujú zážitkové podujatie Objavte Poloniny a okrem toho skúšajú netradičné prístupy k rozvoju regiónov. Pomáhajú miestnym aj samosprávam robiť veci inak ako je u nás zvykom a rozširovať záujem o miestny turizmus.

Podujatie Objavte Poloniny je na Slovensku unikátnym konceptom, pretože je to na prvý pohľad festival, avšak jeho atrakcie sú "roztrúsené" po obciach v celej doline. Návštevníkov takto privedie do všetkých záhybov srdca Národného parku Poloniny. Nemasovo a udržateľne, kde každý poskytovateľ služby vytvorí vlastný "komerčný zážitok", za ktorý zákazník zaplatí. Týmto spôsobom ukazujú miestnym ľuďom, že podnikať v cestovnom ruchu je možné a že dopyt exituje. Tento projekt vymysleli počas obdobia celonárodného pokoja a veľmi ich baví.