Koho spájame

Sýpka
Moravské Lieskové

OZ ŽiTo v Sýpke

OZ ŽiTo v Sýpke so svojou aktivitou začína. Dostali ponuku využiť a tématicky naplniť priestor starej sýpky a priestranstva v jej okolí na okraji obce Moravské Lieskové a už na tom naplno pracujú. Koncepcia spočíva vo vybudovaní E.K.O. centra – jeho exteriéru a naplnenia priestorov zrekonštruovanej budovy sýpky. Centrum pre E.nvironmentálne – K.ultúrne – O.bčianske aktivity.

E.K.O. centrum bude tvoriť:

  • ukážková prírodná záhrada, obnovené sady a s tým súvisiace rozvíjanie ekologického povedomia, environmentálneho vzdelávania a výchovy
  • kultúrne a umelecké aktivity (hudba, film, výtvarné umenie a iné)
  • vzdelávacia a záujmová činnosť (vzdelávacia skupina, workshopy, dielne)
  • relaxačná zóna s občerstvením ako miesto stretávania verejnosti a budovania komunity

Toto prostredie by malo umožňovať stretávaniu ľudí pre spoločnú tvorbu a realizáciu nápadov, ktoré slúžia komunite a verejnosti. Takisto by malo podporovať spoluprácu združení a komunít.