Koho spájame

Združenie Slatinka
Slovensko

Združenie Slatinka

Aktivisti z občianskeho združenia Slatinka chránia prírodné lokality na Slovensku a dedinku Slatinka pred zničením.

Po znovuoživení zastaraného projektu kontroverzného vodného diela Slatinka sa dala v r. 1993 vo Zvolene dokopy skupina študentov a študentiek ekológie a ich pedagógov, aby spolu s miestnymi ľuďmi presadili využívanie údolia rieky Slatina bez nepotrebnej priehrady.

Združenie spoluzakladalo neformálnu iniciatívu Za živé rieky a čistú vodu a je infobodom pre dobrovoľníkov v regióne Zvolena. Spolu tak sadia stromy, zlepšujú stav mokradí a prírodných lokalít, čistia krajinu od odpadu, pomáhajú obyvateľom Slatinky zachraňovať tradičné odrody jabloní aj recepty na koláče. Organizujú diskusie, workshopy a iné akcie o aktuálnych problémoch životného prostredia.

Aktivisti zo Slatinky pomáhajú pri ochrane riek na Slovensku a dlhodobo pracujú na zvyšovaní účasti verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí. Pripomienkujú návrhy zákonov, stratégií a politikom pripomínajú hľadisko verejného záujmu. Dôležití sú pre nich deti a mladí ľudia. Práve ich sa bude väčšina dnešných rozhodnutí dospelých o životnom prostredí týkať najviac.