Koho spájame

Skutočne zdravá škola
Slovensko

Skutočne zdravá škola

Skutočne zdravá škola (SZŠ) je občianske združenie, ktoré tvoria ľudia z praxe, odborníci s vedomosťami o výžive, zanietení rodičia ale aj nadšenci so záujmom o výživu. Spolupráce na projektoch pre získavanie najnovších trendov a inšpirácií siahajú aj za hranice Slovenska. SZŠ ponúka bezplatný a komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy.

Zároveň združenie pomáha v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Zároveň prostredníctvom programu pomáha dostať kvalitné, čerstvé a sezónne produkty od domácich výrobcov a pestovateľov do slovenských škôl a školských jedální.