Koho spájame

My mamy
Prešov

My mamy

Združenie už viac ako 20 rokov poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie. Prevádzkujú aj jediný bezpečný ženský dom v Prešovskom kraji, kde ženy a ich deti nájdu poradenské centrum so sociálnym, psychologickým, právnym, finančným aj pracovným zameraním.

Okrem toho v Prešove organizujú festivaly FemFest & 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Cieľom oboch je zvýšenie informovanosti o témach násilia vo vzťahoch a jeho dopadoch na rodiny.

Navyše na stredných a posledných ročníkoch základných škôl realizujú vzdelávania a preventívne aktivity na primárnu prevenciu proti násiliu. "Prevenciu považujeme za jeden zo spôsobov, ako sa priblížiť k ideálnemu stavu nulovej toleranciu násilia v spoločnosti,” zhodujú sa jednohlasne zakladateľky.