Koho spájame

Lýceum Modra
Modra

Lýceum Modra

Partia kamarátov sa rozhodla, že svoje skúsenosti a talent vloží do aktívneho rozvoja kultúry. Hlavným zámerom je aktivizovať nadšencov pre nezávislú kultúru a rozširovať jej publikum. „Chceme podporovať umelecké a kultúrne aktivity tvorivých ľudí, autorov, študentov či absolventov umeleckých škôl. Amatérov i profesionálov. Prepojiť ich a podporiť rozvoj kreatívneho priemyslu v regióne. Našim poslaním je zdôrazniť neoddeliteľnosť umenia od každodenného života,“ hovorí spoluzakladateľka Dana Frey, ktorá spolu s Petrom Budayom a Richardom Zlatošom priviedla Lýceum v Modre k životu. Dnes je inšpiratívnym a aktívnym uzlom lokálnej kultúrnej scény umiestneným v dvestoročnej budove bývalého Evanjelického gymnázia v Modre. Tento nezávislý priestor zameraný na aktuálnu umeleckú tvorbu, tvorivosť a kultúru, vznikol v roku 2019 spojením úsilia členov občianskeho združenia Presahy a ECAV Modra.

Všetko, čo sa tu deje, totiž vzniká spontánne a s radosťou. „Začalo sa to výtvarným ateliérom. Nápadov však postupne prichádzalo viac. Či už ide o coworking, diskusie, vydávanie kníh, prednášky, prezentácie, tvorivé dielne, kurzy tvorivého písania, divadelné workshopy, koncerty alebo vzdelávacie aktivity. Onedlho ku coworkingu pribudne fotograf, čo znamená, že naše aktivity sa iste posunú aj týmto smerom. Všetko vzniká veľmi prirodzene. Nakoľko máme veľkorysé priestory, máme perspektívu byť naozaj multikultúrnym a multimediálnym miestom."