Koho spájame

DemDis
Bratislava

Impact Games

Veronika Golianová, Jakub Žaludko a Silvester Buček spojili sily aby deťom aj dospelým poskytli alternatívu k bežným počítačovým hrám. Vznikla tak inovačná platforma Impact Games pre vývoj hier, využívanie gamifikácie a technológií pre pozitívny spoločenský dopad.

„Veríme, že práve hry a nové technológie sú jednou z najefektívnejších ciest k pozitívnym zmenám vo vzdelávaní. Cez naše hry dokážeme podporovať slobodu, rovnosť šancí, inklúziu, porozumenie či pokoj a relax.

Hry majú aj obrovský potenciál kriticky vzdelávať. A to či už vo formálnom, neformálnom alebo spontánnom vzdelávaní detí, mladých či dospelých. Okrem toho je dokázané, že hry majú potenciál pozitívne meniť správanie jednotlivcov a skupín ľudí,“ hovorí o možnostiach Veronika Golianová, ktorá sa v Impact Games venuje budovaniu partnerstiev a tvorbe kreatívnych projektov.