Koho spájame

Gotická cesta
Gemer

Gotická cesta

Miestni aj cezpoľní nadšenci pomáhajú s opravou gemerských kostolíkov a hrdo ich ukazujú svetu.

Kedysi bola našou prvou kultúrno-poznávacou trasou. Aby Gotická cesta nezapadla prachom, spojili rožňavskí pamiatkari sily s miestnou rozvojovou agentúrou a založili združenie. Fungujú už trinásty rok, nie tak dávno sa k nim pridala aj partia mladých z Bratislavy.

Spolu dobrovoľníčili po gemerských kostolíkoch – v Henckovciach, Brdárke či Roštári. Záujemcom každoročne ukazujú Božie domy, ktoré ležia na Gotickej ceste a popularizujú ich. A pravidelne organizujú konferenciu o objavoch v miestnych stredovekých pamiatkach.

Vlastníkom či správcom kostolov pomáhajú aj s administratívou a zháňaním peňazí. Svoje „dve percentá" už tradične venujú na obnovu pamiatok cez program „Vlastník v núdzi - pamiatka v ohrození." Aj vďaka nim dostalo niekoľko kostolíkov novšie strechy či oltáre.