Koho spájame

ETP
Slovensko

ETP

Poskytujú pomoc pre znevýhodnené regióny, spoločensky znevýhodnené skupiny a etnické menšiny.

ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj je občianske združenie, ktoré už takmer 20 rokov pôsobí hlavne na východnom Slovensku v komunitách, kde podporuje ľudí žijúcich v generačnej chudobe.

V súčasnosti prevádzkujú 3 komunitné centrá v Rankovciach, Veľkej Ide a v Starej Ľubovni-Podsadek. Popri tom pôsobia aj na Luníku IX. Komunitné centrá ponúkajú predškolskú prípravu a odborne vyškolení lektori sa venujú rozvoju kognitívneho myslenia u starších žiakov pomocou Feuersteinovej inštrumentálnej metódy.

Mäkké zručnosti tínedžerov rozvíjajú mentori pomocou mentoringového programu Schopné deti. Dospelým ponúka ETP projekt mikropôžičiek a svojpomocnej výstavby domčekov, aktuálne na Luníku IX. Popri tom nezabúdajú ani na seniorov, ktorým ponúkajú najmä zdravotnú a sociálnu podporu.