Koho spájame

Cooltajner
Prešov (celé Slovensko)

Emocionálny kompas

Emocionálny Kompas má za cieľ rozvíjať zdravú prácu s emóciami a budovanie láskavých vzťahov v školách, rodinách aj celej spoločnosti.

Hlavnou aktivitou je program rozvoja sociálnych a emocionálnych zručností v školách. Sociálne a emocionálne zručnosti sú nevyhnutné pre starostlivosť o duševné zdravie, zamedzenie tragickým udalostiam u detí a mládeže, ale aj pre zvýšenie šancí vymanenia sa z generačnej chudoby, či zamestnateľnosť.

„Vyvíjame ľahko použiteľné a výskumne overené knižky, ktoré učiteľkám, učiteľom aj deťom pomáhajú rozoznávať a prospešne spracovávať emócie. Podobné knižky sme vytvorili aj pre rodiny či kolektívy s deťmi z Ukrajiny. V školskom roku 2023/2024 je do nášho programu zapojených približne 120 učiteliek a viac ako 2600 detí. Našim cieľom je, aby sa program zdravej práce s emóciami stal súčasťou vyučovania na všetkých školách na Slovensku.“