Koho spájame

Severný vietor
Námestovo

Divadlo dNO

Divadlo dNO, ktoré funguje pod záštitou OZ Severný vietor, vzniklo v roku 2020 ako združenie kreatívnych ľudí z Oravy, ktorí majú spoločný cieľ rozvíjať, tvoriť, prezentovať a podporovať kultúru a umenie v regióne, z ktorého pochádzajú.

Prinášajú osviežujúci vánok v podobe domáceho kultúrneho produktu, ktorý diváci oceňujú svojou priazňou a záujmom. Programovo hľadajú cesty pre spoluprácu profesionálnych umelcov pochádzajúcich, alebo pôsobiacich na Orave, medziodborové spolupráce, či edukáciu a zapájanie neprofesionálnych tvorcov, čo vo výsledku vytvára príležitosť na umelecký rozvoj a rast kultúrnej obce v regióne a potenciálne aj vyššiu kvalitu vznikajúcich diel.

Združenie mieša prúdy nezávislej a zriaďovanej kultúry, čím sa vytvára „pretlak“ čerstvých myšlienok a energie v častokrát dlho nevetraných priestoroch zriaďovaných inštitúcii.