Koho spájame

Art Aktivista
Žilina

Art Aktivista

Združenie dlhodobo zapája sociálne vylúčené deti do spoločných tvorivých a umeleckých aktivít, ktoré následne prezentuje v galériách doma a v zahraničí. V súčasnosti formou krátkodobej rezidencie ponúka priestor participovať na tvorivých aktivitách aj iným umelcom či umelkyniam.

Art Aktivista nadväzuje na niekoľkoročné iniciatívy audiovizuálneho umelca a filmára Tomáša Rafu, ktorý spoločne so skupinou umelcov, aktivistov a dobrovoľníkov realizoval cyklický umelecko aktivistický projekt Športové múry (2010-2013), ktorým upozorňoval na symboly segregácie rómskeho obyvateľstva.

Od roku 2021 Združenie Art Aktivista pripravuje obsah medziodborového vzdelávacieho online projektu „Postpravda.sk“ so zámerom posilniť vzdelávacie aktivity žiakov, študentov a pedagógov na školách.

Hlavným cieľom projektu je aktivovať kritické myslenie cez syntézu krátkych dokumentárnych filmov Tomáša Rafu a odborných komentárov od oslovených odborníkov (z oblasti histórie, ochrany ľudských práv, sociológie, psychológie, publicistiky,...) v podobe učebného online materiálu o hraničných spoločenských témach: pravicový extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, utečenecká kríza, boj za práva žien a základné ľudské práva LGBT komunity.