Koho spájame

Alter Nativa
Brdárka

Alter Nativa

Občianske združenie Alter Nativa pôsobí sedemnástym rokom v malej gemerskej obci Brdárka, kde sa jeho členovia pokúšajú vytvoriť príjemné miesto pre plnohodnotný život v súlade s ich vnútorným cítením, v udržateľnom etickom vzťahu k prírode a k sebe navzájom.

Okrem organizovania kurzov permakultúry a prírodného staviteľstva opravujú pôvodné miestne domy, niektorí budujú prezentačné prírodné záhrady, iní sa snažia o zachovanie unikátneho genofondu čerešní a ďalších druhov ovocných stromov v okolí obce. V letných mesiacoch trávia najviac času v záhradách, pri včelách, či rekonštrukciách, počas zimy zasa prípravou vzdelávacích materiálov a vydavateľskou činnosťou.