Koho spájame

My mamy
Slovensko

Odpútaj sa

Podľa výskumov zažíva emocionálne zanedbávanie takmer 50% a psychické táranie 20% detí žijúcich na Slovensku. Takéto správanie má obrovský vplyv na zdravie a fungovanie človeka v dospelosti.

Keďže je mentálne zdravie u nás už dlhodobo na druhej koľaji, trio zakladateľov Odpútaj sa Radovan Vítek, Juliana Gubišová & Ján Mitáč prišli s alternatívou v podobe liečenia v skupinách, kde sa viac ľudí dostane naraz k pomoci a aj za lepšiu cenu. Stretnutí je dokopy 10 a prebiehajú za účasti odborníkov - psychoterapeutov.

„Týmto projektom si sama liečim svoje ťažkosti z detstva. Ak som sa kedysi chcela pustiť do niečoho nového, pociťovala som obrovský strach a myslela som si, že to nikdy nebude dosť dobré. Vďaka Odpútaj sa sa zo mňa stáva slobodnejší človek,“ povedala jedna z účastníčok spoločnej terapie.