Príbehy

Odhaľujeme dezinformácie: už ste čítali Červenú čiapočku? Stand-up Tomáša Hudáka

Komik Tomáš Hudák urobil predvoj k „názorovým vojnám“ – hlavnej téme košickej talkshow Bystrín. A schytali to aj rozprávky.

Počúvajte na: RSS
<