Koho spájame

Diera do Sveta
Liptovský Mikuláš

Diera do Sveta

Diera do Sveta je angažované kultúrne centrum v Liptovskom Mikuláši, ktoré existuje od roku 2014. Cieľom priestoru je vytvoriť zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru a umožňovať verejné stretávanie a neformálne vzdelávanie. Dramaturgické zameranie Diery do sveta je postavené na princípoch feminizmu, rodovej rovnosti, ekologickosti a antifašizmu.